Falošné : Poltár / České Brezovo : 22.6.2009

Veľmi ma potešila správa ktorú mi povedal pán Karlík v stredu 24.6.2009. „Tomáš pri Poltári sú Piktogramy“, konečne možnosť vidieť moje prvé kruhy (pán Karlík ich videl doteraz 20). Pôvodný plán bol že ich pôjdeme pozrieť ešte v stredu večerom, no absolútne nikto nevedel GPS súradnice a hľadať piktogramy na niekoľkých hektároch polí by bolo „ako hľadať ihlu v kope sena“.

Vyrazili sme teda až vo štvrtok. V Poltári nás už čakal Štefan Bodor a jeho kameraman z TV JOJ. Tí nás zaviedli na „miesto činu“. Po vystúpení s auta nás čakalo príjemné prekvapenie, asi 40 metrov veľký a pomerne zložitý piktogram. Z videa ktoré sme mali pred cestou k dispozícii to vypadalo na malý piktogram s tromi kruhmi. Hneď sme sa pustili do výskumu. Ako prvá sa merala rádioaktivita ktorá nameraná nebola, čo bolo zrejme spôsobené tým že piktogram tam už ležal približne od pondelka 22.6.2009. Nasledovalo meranie magnetického severu, pokiaľ sa kompas nachádzal mimo piktogramu ukazoval správny magnetický sever. Po prechode do kruhu už kompas ukazoval sever približne o 15-20 stupňov vedľa, čo je typickým znakom ktorý sa objavuje pri pravých kruhoch. Takisto meranie bioenergie za pomoci virguli ukazovalo hodnoty vynikajúce sa normálu, a to 60cm. Aj tento jav sa vyskytuje v skutočných piktogramoch.

Celý piktogram pozostával z jedného hlavného kruhu veľkého 20metrov, v ňom sa nachádzal ďalší 10 metrový z neho išli 4 ramená dlhé 4,6 metra. Na konci spodného ramena sa nachádzal trojuholník a na ďalších dvoch stranách sa oproti sebe nachádzali kruhy veľké 3,6 a 2,7 metra. Na konci posledného ramena sa nachádzal veľký 10 metrový kruh, v ktorého vnútri bola akási 5cípa hviezda, k jej každému cípu išla jedna cesta.

Kruhy boli už dosť zbehané od ľudí a vedľa jedného kruhu sa objavil ďalší približne 3 metre veľký kruh, teda skôr vajce. Už na prvý pohľad bolo badateľné že tento už k piktogramu nepatrí, niekto sa len zabával. Domáci potvrdili že tu skutočne na začiatku nebol. Pre istotu sme mu zmerali bioenergiu a magnetický sever ktoré mali úplne normálne hodnoty. Piktogram objavil miestny asi 30 ročný poľovník pri prechádzke so psom. Jedinou škodou je že pšenica bola nasadená na riedko. Piktogram nebolo možné vidieť z výšky, nenachádzal sa tu bohužiaľ žiadny väčší kopec.

Popis piktogramu

Kruhy na pšeničnom poli sa nachádzali v dedine České Brezovo pri Poltári.

Vznik piktogramu: 22.6.2009

Tvar: 1 hlavný kruh veľký asi 20 metrov, v ktorého vnútri sa nachádzal ďalší 10metrový. Z tohto kruhu išli 4 ramená na ktorých koncoch bol jednej trojuholník zo základňou 8,4 metra a 6,6 metrovými ramenami. Na ďalších dvoch ramenách sa nachádzali kruhy jeden 3,6 a druhý 2,7 metrový. Na poslednom ramene sa nachádzal kruh veľký 10 metrov, v ktorého strede bola 5cípa hviezda, ku každému cípu viedla cesta z kruhu.

Zvláštnosti: 5cípa hviezda v jednom s kruhov, piktogram sa nachádzal v pomerne riedkej pšenici.

Pri analýze obrazca neboli zistené žiadne mechanické pomôcky, ani stopy.

Kruhy sú falšované.