Falošné : Lipník 2013

Po dlhom čakaní na tohtoročný (2013) Slovenský piktogram sme sa dočkali 14. júla, piktogram sa nachádzal v oblasti Lipník – Tlmače. Presne tá lokalita kde sme boli už minimálne 4-krát, navyše to na tom istom poli sa vyskytol obrazec už tretí krát. V pondelok 15. júla piktogram navštívili spolu-bádatelia zo západu republiky. Naša stredo-slovenská posádka navštívila obrazec v stredu 17.júla.

Pokračovať na Falošné : Lipník 2013

Tie roky 90-te…

1992

Kruhy v obilí sa nevyhýbali nášmu územiu už od začiatku republiky. Prvý obrazec v histórii Slovenska sa vyskytol 20. júla 1992 vo Filakove, jednalo sa o jednoduchý kruh. Viac informácií sa mi však o tomto obrzaci bohužiaľ nepodarilo získať.

1996

Na druhý Slovenský piktogram sme si museli počkať ďalšie 4 roky, ten sa objavil v obci Pustá Ves pri Vrbovom 4. júla 1996. Piktogram objavil 25 ročný muž na ceste do práce, po príchode do kruhu si uvedomil že obilie nie je vôbec polámané. Po tom čo vošiel do najväčšieho kruhu sa mu zatočila hlava a omdlel na približne 10 minút. 9. júla 1996 sa na okraji Petržalského sídliska v Bratislave objavili dva kruhy.

27. júla 1996 sa ďalší piktogram objavil na moravsko-slovenských hraniciach pod hradom Branč, v časti Podzámok obce Podbranč. Napokon sa v roku 1996 objavil aj štvrtý obrazec a to 11. augusta v obci Blatnice, Martin.

Pokračovať na Tie roky 90-te…

Falošné : Znovu Lipník a Hul

5. júna sme navštívili piktogram, ktorý nám na mail nahlásili deň pred tým. Nachádzali sa v obci Tlmače – Lipník, časť Lipník. V roku 2010 sme zas boli svedkami falošného obrazca v časti Tlmače. Piktogram sa nachádzal blízko dediny, hneď pred záhradkárskou oblasťou. Prístup k piktogramu bol úplne jednoduchý zo záhrad, tvorcovia sa ani veľmi nemuseli trápiť chodením.Kruh sa skladal z viacerých kruhov či kružníc, no na prvý pohľad falošný a po pár sekundách sme boli presvedčený že sa jedná o falošný obrazec.

Pokračovať na Falošné : Znovu Lipník a Hul

Falošné : 3 lokality kruhov na začiatku „sezóny“

3 lokality kruhov v obilí naraz, to sa u nás často nevidí. Bohužiaľ ani o jednom sa nedá hovoriť ako o pravom. Ako prvý sa objavil piktogram v obci Plevník-Drieňová neďaleko Bytči, pravdepodobne v noci 28.júna. V piktograme sa nenašli žiadne abnormality poukazujúce na jeho pravosť, na druhú stranu sme našli viaceré stopy a chyby po jeho tvorcoch. Celý piktogram mal priemer približne 31 metrov, a skladal sa z jedného centrálneho kruhu, okolo ktorého boli ďalšie tri.

Pokračovať na Falošné : 3 lokality kruhov na začiatku „sezóny“

Hul : 9.7.2010

Piktogram v obci Hul sa objavil po rokoch 2007 a 2008 už tretí krát. Obyvatelia sú už na to viac menej „zvyknutý“ a kruh nebol nejako extra došliapaný, cesty k nemu viedli len dve. Piktogram objavil jeden pán z Hulu v sobotu ráno, dátum vzniku predpokladáme na piatok 9.7.2010. Piktogram je pomerne rozsiahli, a s cesty je prakticky neviditeľný pretože je na miernom svahu.

Pokračovať na Hul : 9.7.2010

Kozárovce : 11.7.2009

Krásny piktogram v tvare kvetu sa objavil medzi obcou Kozárovce a mestom Tlmače, jeho obvod meral 275 metrov a na dĺžku mal až 68 metrov. Takto zložitý kruh sa na Slovensku objavil vôbec po prvý krát. „Úžasný!“ Takto sa snáď najvýstižnejšie dá opísať najnovší piktogram, ktorý vznikol približne 100 metrov od cesty medzi Kozárovcami a Tlmačmi.

Pokračovať na Kozárovce : 11.7.2009

Lipník : 9.7.2009

Len pred nedávnom sa objavili piktogramy pri Poltári a už tu máme ďalšie. Nachádzajú sa v meste Tlmače, konkrétne v časti Lipník, ktorá je v blízkosti Novej Bane či Mochoviec. Nachádzalo sa tu 5 kruhov, s toho 3 10 metrové, 1 malí 2,1 metrový a ďalší, najväčší kruh mal priemer 24,8 metrov okolo ktorého bol prstenec. Zaujímavé na ňom však bolo že bol dokončený len na 3/4. Ktovie možno to bol zámer, možno nastala nejaká nečakaná situácia.

Pokračovať na Lipník : 9.7.2009

Falošné : Poltár / České Brezovo : 22.6.2009

Veľmi ma potešila správa ktorú mi povedal pán Karlík v stredu 24.6.2009. „Tomáš pri Poltári sú Piktogramy“, konečne možnosť vidieť moje prvé kruhy (pán Karlík ich videl doteraz 20). Pôvodný plán bol že ich pôjdeme pozrieť ešte v stredu večerom, no absolútne nikto nevedel GPS súradnice a hľadať piktogramy na niekoľkých hektároch polí by bolo „ako hľadať ihlu v kope sena“.

Pokračovať na Falošné : Poltár / České Brezovo : 22.6.2009

Hul : 14-16.6.2008

Piktogram objavil mladí lesník dňa 16.6.2008, ktorý strážil pole pšenice pred dozretím aby ho niekto nepodpálil. V noci odišiel s posedu a keď sa ráno o 6:00 vrátil tak ho šokoval obrazec v poli.Zo strachom utekal do dediny a rozprával, že to urobili nejaké zlé sily alebo satan. Mladík bol veľmi vydesený, zavolal ďalších kamarátov a utekali sa tam pozrieť. Pokračovať na Hul : 14-16.6.2008