Lipník : 9.7.2009

Len pred nedávnom sa objavili piktogramy pri Poltári a už tu máme ďalšie. Nachádzajú sa v meste Tlmače, konkrétne v časti Lipník, ktorá je v blízkosti Novej Bane či Mochoviec. Nachádzalo sa tu 5 kruhov, s toho 3 10 metrové, 1 malí 2,1 metrový a ďalší, najväčší kruh mal priemer 24,8 metrov okolo ktorého bol prstenec. Zaujímavé na ňom však bolo že bol dokončený len na 3/4. Ktovie možno to bol zámer, možno nastala nejaká nečakaná situácia.

Stredný kruh zasahoval do oboch jeho susedných, čo je takisto nevídaní jav. Pri pohľade na jeden s kruhov bolo jasne viditeľné že stred geometrický sa líši od stredu ukladania klasov. To len prispieva na dôveryhodnosti.

Klasy ktoré boli mimo piktogramu boli na vrchu ohnuté, v kruhu však už boli rovné. Otázka je čo ich mohlo vyrovnať, samé sa len tak nevyrovnajú.
V piktograme nebola nameraná žiadna radiácia. Takisto magnetické pole nevykazovalo abnormality. Avšak pri meraní bio-energie sa namiesto štandardných 42 cm nameralo až 90 cm.

Pes sa v kruhu správal zaujímavo, značné bolo že sa v kruhu necíti práve najlepšie, dokonca sa aj triasol.

Viacerí ľudia pozorovali preletávať v jednej z nocí neznámi objekt, jedna pani dokonca v noci kedy vznikol piktogram počula čudné zvuky a videla zvláštne kruhové „lietadlo“ s bielymi a červenými svetlami dookola.

Popis piktogramu

Vznik piktogramu: 9.7.2009

GPS súradnice piktogramu: N 48° 17‘ 38.3“ – E 18° 31‘ 24.4“

Tvar: Spolu 5 kruhov, prvý kruh má priemer 10 metrov v ktorom sa nachádza ďalší 2,3 metrový kruh. V jeho blízkosti je malí 2,1 metrový kruh. Ďalší kruh sa nachádza hneď vedľa tohto 10 metrového kruhu, ktorý do neho zasahuje. Tento kruh má priemer 10metrov. Tak ako do predchádzajúceho zasahuje aj do ďalšieho susedného kruhu, ktorý má priemer 24,8 metrov. Okolo kruhu je prstenec ktorý je však dokončený iba do 3/4. Nad ním sa nachádza posledný kruh s priemerom 10metrov.

Zvláštnosti: Stredný kruh zasahuje do oboch susedných. Prstenec pri najväčšom kruhu je dokončený len do 3/4.

Pri analýze obrazca neboli zistené žiadne mechanické pomôcky, ani stopy.

Kruhy sú pravdepodobne pravé, nefalšované.