Falošné : Lipník 2013

Po dlhom čakaní na tohtoročný (2013) Slovenský piktogram sme sa dočkali 14. júla, piktogram sa nachádzal v oblasti Lipník – Tlmače. Presne tá lokalita kde sme boli už minimálne 4-krát, navyše to na tom istom poli sa vyskytol obrazec už tretí krát. V pondelok 15. júla piktogram navštívili spolu-bádatelia zo západu republiky. Naša stredo-slovenská posádka navštívila obrazec v stredu 17.júla.

Aj napriek tomu že sa jednalo o minimálne 4 dni starí obrazec bol relatívne zachovalí. Tu pekne vidieť že jediný, ktorých ešte bavia falošné piktogramy sú ich samotný tvorcovia, no aj tí sa tento rok neprekonali a už prvých pár pohľadov na piktogram nám naznačovalo že sa o pravý kruh nejedná.

Piktogram je v tvare kruhu, v ktorého vnútri sa nachádza 6 lupeňov. Tvorcom dokonca došla aj kreativita a rovnaký piktogram sa objavil tento rok aj v Anglicku. S pocitom že ideme na falošný obrazec som išiel už po vzhliadnutí fotiek v pondelok, nakoniec sa mi to aj potvrdilo. Škoda, Lipník už zrejme nemá čím prekvapiť, pretože kvalita aj tých falošných piktogramov upadá. V obrazci sme nenamerali žiadne abnormality.