Hliník nad Hronom : 11.7.2009

Už tretie kruhy, v krátkom čase, sa objavili v mestečku Hliník nad Hronom v blízkosti známejšieho Žiaru nad Hronom. Kruhy sa nachádzajú približne 300 metrov od cesty, avšak sú umiestnené na takom mieste že ich z cesty vôbec nie je možné vidieť. Kruhy objavili malé deti keď sa hrali pri poli.

Povedali to bývalému členovi teraz už neexistujúceho UFO KLUBU Žiar nad Hronom, ktorý nás na ne upozornil. Boli tu 2 veľké kruhy, 1 kruh mal priemer 4,4 metra, okolo ktorého boli ďalšie 2 medzikružia o celkovej veľkosti 32,4 metra. Navyše boli preťaté akýmsi krížom. Druhý kruh meral 10,1 metra, okolo neho sa nachádzali 2 polkruhy, ktoré boli spojené a cesta smerovala k stredu kruhu.

Radiácia v kruhu nameraná nebola, avšak magnetické pole bolo posunuté zhruba o 15°, teda podobne ako v Poltári. Taktiež sme zaznamenali zvýšenú Bio-energiu ktorá zo štandardných 42cm ukazovala hodnoty až okolo 100cm. To je dôkazom že na kruh pôsobili iné sily ako ľudské chodidlá či rôzne pomôcky.

Rovnako ako v Lipníku sa tu objavil jav, že vrchy stebiel mimo kruh boli ohnuté a v kruhu boli úplne vyrovnané.

Popis piktogramu

Piktogram sa nachádzal v pšeničnom poli asi 300 metrov od cesty smerom na SklennéTeplice v Hliníku nad Hronom.

Predpokladaný vznik piktogramu: 11.7.2009

GPS súradnice piktogramu: N 48°32’11.80″– E 18°47’43.70″

Tvar: 2 veľké kruhy, prvý kruh mal priemer 4,4metra okolo ktorého boli 2 medzi kružia preťaté akýmsi krížom. Celé to malo 32,4 metrov. Druhý kruh sa nachádzal nad predchádzajúcim a meral 10,1 metra. S tohto kruhu išli 2 polkruhy ktoré boli navzájom prepojené so stredným kruhom.

Zvláštnosti: 2 polkruhy na jednom z kruhov, takýto tvar sa tu zatiaľ neobjavil.

Pri analýze obrazca neboli zistené žiadne mechanické pomôcky, ani stopy.

Kruhy sú pravdepodobne pravé, nefalšované.