Falošné : 3 lokality kruhov na začiatku „sezóny“

3 lokality kruhov v obilí naraz, to sa u nás často nevidí. Bohužiaľ ani o jednom sa nedá hovoriť ako o pravom. Ako prvý sa objavil piktogram v obci Plevník-Drieňová neďaleko Bytči, pravdepodobne v noci 28.júna. V piktograme sa nenašli žiadne abnormality poukazujúce na jeho pravosť, na druhú stranu sme našli viaceré stopy a chyby po jeho tvorcoch. Celý piktogram mal priemer približne 31 metrov, a skladal sa z jedného centrálneho kruhu, okolo ktorého boli ďalšie tri.

Stredný kruh bol jeho ďalším navyše prepojený krížom. Druhý piktogram sa objavil v meste Prievidza, oproti jednému motorestu. Piktogram sa skladá s troch kruhov umiestnených do trojuholníka. U piktogramu sa však nepotvrdila pravosť.

Tretia nahlásená lokalita je pri Liptovskej Štiavnici a nedá sa to nazvať ani „padelkom“. Z pár fotiek spravila markíza „z komára somára“, pretože už z fotiek je na prvý pohľad evidentné že sa jedná o obilie pováľané vetrom. Takýchto lokalít sme na ceste za kruhmi v nedeľu videli aspoň 100 :)